Berukuran besar (95 cm), berbulu putih. Jauh lebih besar ukuran tubuhnya dibandingkan dengan kuntul putih lain, dengan paruh lebih berat dan leher bersimpul khas. Ketika mengeluarkan suara “Kraa-a” hal tersebut menandakan adanya bahaya disekitar. Sering dijumpai di hutan mangrove, sepanjang gosong lumpur dan pasir, atau sawah dan laguna.

Latin Name : Egretta alba

Common Name : Great Egret

Local Name : Kuntul besar